osnovna dokumentacija potrebna za identifikaciju i procjenu nekretnine

Za stan ili poslovni prostor – etažno vlasništvo:

  • izvod iz zemljišne knjige ili izvod iz knjige položenih ugovora
  • nacrt prostora - neobavezno
  • Za kuću ili drugi objekt:

  • izvod iz zemljišne knjige
  • kopija katastarskog plana
  • posjedovni list
  • projekt za građ. dozvolu, izvedbeni li neki drugi projekt
  • u slučaju da je objekt upisan bez uporabne dozvole potrebna je
    građevinska dozvola i projekt za građ. dozvolu
  • Za građevinsko zemljište:

  • izvod iz zemljišne knjige
  • kopija katastarskog plana
  • posjedovni list
  • dokaz da je parcela građevinska:
  • Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno uređenje
    ili lokacijska ili građevinska dozvola
  • Za poljoprivredno zemljište:

  • izvod iz zemljišne knjige
  • kopija katastarskog plana
  • posjedovni list
  • procjene nekretnina vršimo u kratkom roku putem mreže podružnica na području cijele Republike Hrvatske bez putnih troškova!

    obratite nam se s povjerenjem!